Vepra »

Shqipëria nuk mund të preket e të copëtohet më si në kohët e kaluara thumbnail

Shqipëria nuk mund të preket e të copëtohet më si në kohët e kaluara

As që kisha ndër mend të flisja sot për marrëdhëniet tona me Jugosllavinë, pse qëndrimet tona shtetërore ndaj këtij vendi i kemi shprehur me mijëra herë dhe mbetemi në

 

kosova
Kosova është shqiptare, mbetet shqiptare dhe i përket Shqipërisë  | read this item
Kosova është shqiptare, mbetet shqiptare dhe i përket Shqipërisë

Kenge »

 

 

Shtypi i huaj »

 

 

Shtypi vendas »

 

Kthehu ne krye